#60 Fuck you, pay me

A phrase to respond that you do something for money, not because you enjoy or it's interesting. Some common cases: Volunteer jobs Collaboration and Support in a team/community Asking friends to help   In the community, all people are trying hard to complete their own work. They ask for collaboration and support. It's nice, it's… Continue reading #60 Fuck you, pay me

Advertisements

#56 an email from a comrade

My instructor of the course Vietnamese Study was informally called as a comrade, the 20th student instead of "thay". Today, from East Coast 12 hours difference, he sent out an email which somehow sums the course up with a bunch of fun triggers. Here come some of them: I would like to congratulate all of… Continue reading #56 an email from a comrade

#34 Are you majoring in …

A very short conversation on the way to school. Tam: Be careful using this word, AHB. It would be a bad word. AHB: I know. Every Vietnamese word would be a bad word, especially the things that Da Ly teaches me. Ly: %^&##@ AHB: Ly, are you majoring in insulting your teacher? Ly: Well, that's… Continue reading #34 Are you majoring in …

Lý thuyết viên đạn ma thuật (Hypodermic needle or Magic bullet theory)

Nhà nghiên cứu: Laswell (1927) và Hovland et.al. (1953). Cách đặt vấn đề của thuyết này chịu ảnh hưởng bởi tâm lý học hành vi, cho rằng cùng một kích thích sẽ tạo ra cùng một loại phản ứng giống nhau ở đám đông (Williams K., 2003). Thuyết “Mũi kim tiêm” (hypodermic needle model) hay thuyết… Continue reading Lý thuyết viên đạn ma thuật (Hypodermic needle or Magic bullet theory)

Post-it note (aka Sticky note) series

Những ai thân cận đều biết việc tôi thường ghi chú trên những mẩu giấy nhỏ thay vì viết vào sổ. Thứ nhất là giấy như thế này thì nhẹ hơn, dễ di chuyển. Thứ hai là viết sổ cần nhiều nỗ lực để giữ cho đồng bộ và đẹp, tôi thì ưa đẹp nhưng… Continue reading Post-it note (aka Sticky note) series

Free will – Tự do ý chí

Những  góp nhặt nhanh sau khi đọc cuốn Free Will - Tự do ý chí  Suy nghĩ và hành động của ta được quyết định bởi nhiều quá trình liên quan đến tinh thần trong tiềm thức, thứ mà chúng ta không kiểm soát được. Có nghĩa là khái niệm "tự do ý chí<free will>"… Continue reading Free will – Tự do ý chí

Vin School và Ivy

<Stt của anh Đàm Quang Minh, nguyên hiệu trưởng FPT, nay là hiệu trưởng ĐH Thành Tây> Các insights là bổ ích. Mặc dù các insight liên quan đến "business majors" thì có khả năng nhận ra, vì người ta không dấu và tôi cũng quan tâm; nhưng insight về "medical majors" thì tôi ít… Continue reading Vin School và Ivy